Sony Xperia E4g - Överföra kontakter

background image

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från

ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer är ett program som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet

och föra över dem till din nya enhet. Xperia™ Transfer, som du får tillgång till från

datorprogrammet Xperia™ Companion, stöder mobila enheter som kör på iOS/iCloud

och Android™. Om du byter från en iOS-enhet föreslår appmatchningsfunktionen

Android-appar som motsvarar dina iOS-appar.
För att kunna använda Xperia™ Transfer behöver du:

En Internet-ansluten dator.

Din nya Android™-enhet.

USB-kabel för din nya Android™-enhet.

Din gamla enhet.

En USB-kabel för din gamla enhet.

Du kanske inte behöver din gamla enhet. För iOS-enheter kan du ansluta direkt till iCloud eller

använda en lokal säkerhetskopia. För Sony-enheter du äger sedan tidigare kan du använda

lokala säkerhetskopior.

Överföra kontakter till din nya enhet

1

Sök efter och hämta Xperia™ Companion (på en PC- eller Mac

®

-dator) från http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion om programvaran inte

redan är installerad.

2

Efter slutförd installation, öppna programvaran Xperia™ Companion, klicka sedan

Xperia™ Transfer

och följ relevanta anvisningar för att överföra dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till
exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kan du

överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.

Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på

>

Synkronisera nu.

Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina

kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du
kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth

®

-teknik eller

spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från

din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

Importera kontakter från ett minneskort

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck till på

Importera kontakter > SD-kort.

3

Välj den fil du vill importera och tryck till på

OK.

52

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Importera kontakter med hjälp av Bluetooth

®

-teknik

1

Kontrollera att Bluetooth

®

-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att

den är synlig.

2

När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och

trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.

3

Tryck till på

Godkänn för att starta filöverföringen.

4

Dra statusfältet nedåt. Tryck till på aviseringen när överföringen har slutförts.

5

Tryck till på den mottagna filen.

Importera kontakter från ett SIM-kort

Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett

SIM-kort.

1

Gå till Startskärm och tryck till på och sedan på .

2

Tryck till på och sedan på

Importera kontakter > SIM-kort.

3

Importera enstaka kontakt genom att hitta och trycka till på kontakten. För att

importera alla kontakter trycker du till på

Importera alla.