Sony Xperia E4g - Favoriter och grupper

background image

Favoriter och grupper

Kontakter som du markerar som favoriter under fliken favoriter i programmet Kontakter

samt de kontakter du använder oftast eller "toppkontakter". Detta ger dig snabbare

tillgång till dessa kontakter. Du kan även tilldela kontakter till grupper, så att du snabbare

får åtkomst till en grupp kontakter från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

1

Gå till Startskärm, tryck på och tryck sedan på .

2

Tryck på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.

3

Tryck på .

Visa dina favorit- och toppkontakter

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på och sedan på .

2

Tryck på .

56

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Tilldela en grupp en kontakt

1

I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.

2

Tryck till på och tryck sedan till på fältet direkt under

Grupper.

3

Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.

4

Tryck till på

Klar.