Sony Xperia E4g - Säkerhetskopiera kontakter

background image

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort för att säkerhetskopiera kontakter. Se

Överföra

kontakter

på sidan 52 om du vill ha mer information om att återställa kontakter till

enheten.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på

Exportera kontakter > SD-kort.

3

Tryck till på

OK.

57

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.