Sony Xperia E4g - Söka efter och visa kontakter

background image

Söka efter och visa kontakter

1

Flikarna Kontakter, Ringa, Favoriter och Grupper

2

Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

3

Visa kontaktuppgifter

4

Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven

5

Åtkomst till kommunikationsalternativ för kontakten

6

Sök efter kontakter

7

Lägg till en kontakt

8

Visa fler alternativ

Söka efter en kontakt

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på och sedan på .

2

Tryck till på och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet

Sök kontakt. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

53

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på

Filtrera.

3

I den lista som visas, markera eller avmarkera önskade alternativ. Om du har

synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i

listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.