Sony Xperia E4g - Undvika dubbletter i applikationen Kontakter

background image

Undvika dubbletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar

kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubbletter i applikationen

Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubbletter för att skapa en enda

post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.

3

Tryck på och tryck sedan till på

Länka kontakt.

4

Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första

kontakten och tryck sedan till på

OK för att bekräfta. Informationen från den första

kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte

längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .

3

Tryck till på

Ta bort kontaktlänk > Särskilj.