Sony Xperia E4g - Ordna meddelanden

background image

Ordna meddelanden

Ta bort ett meddelande

1

Utgå från Startskärm, tryck till på och sedan på .

2

Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.

3

Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på

Radera meddelande > Radera.

Radera konversationer

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på

Radera konversationer.

3

Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till

på >

Radera.

Sätta stjärna på ett meddelande

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på den konversation som du vill öppna.

3

Tryck till på i meddelandet som du vill sätta stjärna på.

4

Tryck till på för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Stjärnmärkta meddelanden.

3

Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

59

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Söka efter meddelanden

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Sök.

3

Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.