Sony Xperia E4g - Förstärka ljudet

background image

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalisern

1

När programmet Walkman® är öppet trycker du till på .

2

Tryck till på

Inställningar > Ljudanpassning.

3

Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned.

Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på

och välja en stil.

Slå på surroundljudfunktionen

1

När programmet Walkman® är öppet trycker du till på .

2

Tryck till på

Inställningar > Ljudanpassning > Inställningar > Surroundljud (VPT).

3

Välj en inställning och bekräfta genom att trycka till på

OK.