Sony Xperia E4g - Identifiera musik med TrackID™

background image

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas

upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel

68

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som har identifierats med TrackID™

och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker

efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i

övrigt.

1

Visa TrackID™-alternativ

2

Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna startskärmen för TrackID™

3

Identifiera den musik du lyssnar på

TrackID™-applikationen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte

heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

1

Tryck till på från Startskärm.

2

Hitta och tryck på

TrackID™ och håll sedan enheten nära musikkällan.

3

Tryck på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på

skärmen.

Om du vill återgå till startskärmen för

TrackID™ trycker du på .

Menyn för TrackID™ på startskärmen

Menyn för TrackID™ på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar som du har

spelat in och identifierat med hjälp av tjänsten TrackID™. Härifrån kan du också se dina

låtar baserat på aktuella musiklistor och sökhistorik.

1

Skapa en onlineprofil för TrackID™

2

Öppna programmet TrackID™

3

Visa sökhistoriken

4

Visa aktuella musiklistor

69

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa artistinformation för en låt

När en låt har identifierats av programmet

TrackID™ trycker du på Artistinfo.

Ta bort en låt från låthistoriken

1

Öppna

TrackID™-programmet och tryck till på Historik.

2

Rör vid och håll kvar fingret på namnet på den låt du vill ta bort och tryck sedan

Radera.

70

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.