Sony Xperia E4g - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Använd Walkman®-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar

bäst.

1

Öppna Walkman®-menyn på startskärmen

2

Sök bland alla låtar som är sparade på enheten

3

Visa aktuell uppspelningskö

4

Omslag (om tillgängligt)

5

Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön

Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten

6

Spela upp eller pausa en låt

7

Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön

Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten

8

Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön

9

Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön

10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt

11 Total tid för aktuell låt

12 Förfluten tid för aktuell låt

65

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Startskärmen för Walkman®

1

Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna startskärmen för Walkman®

2

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

3

Spela upp en låt med programmet Walkman®

4

Återgå till musikspelarskärmen för Walkman®

Spela upp en låt med programmet Walkman®

1

Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .

2

Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.

3

Välj en musikkategori.

4

Tryck till på en låt för att spela upp den.

Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de

nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

Tryck på oändlighetsknappen

och tryck sedan på Omslag medan en låt spelas

i programmet Walkman®.

Oändlighetsknappen

ger dig åtkomst till resurser online som är relaterade till låten, till

exempel videoklipp på YouTube™, låttexter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

Tryck på volymknappen.

Minimera programmet Walkman®

När en låt spelas upp trycker du till på för att gå till Startskärm. Programmet

Walkman® fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna programmet Walkman® när det spelar i bakgrunden

1

Medan en låt spelas upp i bakgrunden trycker du till på för att öppna fönstret

för nyligen använda program.

2

Tryck till på programmet Walkman®.