Sony Xperia E4g - Använda platstjänster

background image

Använda platstjänster

Platstjänster tillåter program såsom Kartor och kameran att utnyttja information från Wi-

Fi®-nät och GPS-system för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte är inom synhåll

för GPS-satelliterna kan enheten avgöra din position med användning av Wi-Fi®-

funktionen.
Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du

befinner dig.

Aktivera platstjänster

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Plats.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Plats åt höger.

4

Tryck till på

Jag godkänner för att bekräfta.

Ge Google-appar åtkomst till din plats

1

Kontrollera att du är inloggad på ditt Google™-konto från din enhet.

2

Gå till Startskärm och tryck till på .

3

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Google > Plats.

4

Dra skjutreglaget bredvid

Plats åt höger.

5

Tryck till på

Jag godkänner för att bekräfta.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta 5 till 10

minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se

himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden).

GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål,

t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova

att förflytta dig till en annan plats.