Sony Xperia E4g - Flygplansläge

background image

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra

störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på

videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparat på ditt

minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns

aktiverade alarm.

Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Mer....

3

Markera kryssrutan

Flygplansläge.

Du kan även trycka på strömbrytaren och hålla den intryckt, och sedan välja

Flygplansläge

i den meny som öppnas.

104

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.