Sony Xperia E4g - Använda samtalsloggen

background image

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal och uppringda

samtal .

Visa dina obesvarade samtal

1

När du har ett obesvarat samtal visas i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.

2

Tryck till på

Missat samtal.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Telefon. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.

3

Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett

nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till

Redigera nummer före samtal.

Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på >

Ring upp.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Telefon. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.

3

Håll numret intryckt och knacka sedan på

Lägg till i kontakter.

4

Knacka på önskad kontakt eller knacka på

Skapa ny kontakt.

5

Redigera kontaktinformationen och knacka på

Klar.

48

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Dölja samtalsloggen

1

På Startskärm, tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Telefon.

3

Tryck till på >

Dölj samtalslogg.