Sony Xperia E4g - Begränsa samtal

background image

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du

har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista

med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om ditt abonnemang

inkluderar en röstbrevlåda kan du skicka alla inkommande samtal från en specifik kontakt

direkt till röstbrevlådan. Om du vill blockera ett visst nummer kan du gå till Google Play™

och hämta program som stöder den funktionen.

FDN stöds inte av alla nätverksoperatörer. Kontakta din nätverksoperatör för att verifiera om

SIM-kortet eller nätverkstjänsten stöder funktionen.

Blockera inkommande eller utgående samtal

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Tryck till på

Samtalsblockering och välj ett alternativ.

4

Ange lösenordet och tryck till på

Aktivera.

Första gången du konfigurerar samtalsblockering måste du ange ett lösenord för att aktivera

samtalsblockering. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera

inställningarna för samtalsblockering.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Fasta nummer.

3

Tryck till på

Aktivera FDN eller Inaktivera FDN.

4

Ange din PIN2-kod och tryck till på

OK.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Fasta nummer > Fasta nummer.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Tryck till på

Fasta nummer > Ändra PIN2-kod.

4

Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på

OK.

5

Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på

OK.

6

Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck på

OK.

49

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skicka inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på .

3

Markera den kontakt för vilken du vill skicka alla inkommande samtal automatiskt

till röstbrevlådan.

4

Tryck på > .

5

Markera kryssrutan bredvid Alla samtal till röstbrevlådan.

6

Tryck på Klar.