Sony Xperia E4g - Konferenssamtal

background image

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra

personer samtidigt.

Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett

konferenssamtal.

Ringa ett konferenssamtal

1

Tryck till på under ett pågående samtal.

2

Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . Den första deltagaren

parkeras.

3

Tryck till på om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.

4

Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

1

Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på

Hantera.

2

Tryck på telefonnumret för den deltagare som du vill ha ett privat samtal med.

3

Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker

du till på .

50

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

1

Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på

Hantera.

2

Tryck på bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

Knacka på

Avsluta konferenssamtal under konferenssamtalet.