Sony Xperia E4g - Pågående samtal

background image

Pågående samtal

1

Skriva siffror under ett samtal

2

Använda högtalaren under ett samtal

3

Parkera nuvarande samtal eller återuppta samtalet

4

Öppna kontaktlistan

5

Tysta mikrofonen under ett samtal

6

Avsluta ett samtal

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Aktivera skärmen under ett samtal

Tryck snabbt på .