Sony Xperia E4g - Röstbrevlåda

background image

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna

röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas

normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör

och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Samtal > Röstmeddelande >Inställningar för

röstbrevlådan > Nummer till röstbrevlåda.

3

Ange numret till din röstbrevlåda.

4

Tryck på

OK.

Ringa upp röstbrevlådan

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Telefon.

3

Rör vid och håll kvar fingret på

1

.