Sony Xperia E4g - Ta emot samtal

background image

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Avvisa ett samtal

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller

missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur

många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också

manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem.

Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

Spela in en hälsning på telefonsvararen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Telefonsvarare > Hälsningar.

3

Tryck till på

Spela in ny hälsning och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Aktivera automatiskt svar

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Telefonsvarare.

3

Markera kryssrutan

Telefonsvarare.

Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.

46

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Avvisa ett samtal med telefonsvararen

Dra

Svarsalternativ uppåt när ett inkommande samtal kommer och välj sedan

Avvisa med telefonsvarare.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Telefonsvarare.

3

Tryck på

Svara efter.

4

Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.

5

Tryck på

Klar.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Telefonsvarare > Meddelanden.

3

Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.

Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att

trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett

sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i

meddelandekonversationen med kontakten.
Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du

skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att

redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS

1

Dra

Svarsalternativ uppåt när ett inkommande samtal kommer och tryck sedan till

Avvisa med meddelande.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på och skriv ett nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

1

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du

Avvisa med meddelande

uppåt.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på och skriv ett nytt meddelande.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Avvisa samtal med meddelande.

3

Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.

4

Tryck på

OK.

47

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.