Sony Xperia E4g - Vidarekoppla samtal

background image

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Tryck till på

Vidarekoppling och välj ett alternativ.

4

Ange det nummer du vill vidarekoppla samtalen till och tryck till på

Aktivera.

Stänga av vidarekoppling

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Vidarekoppling.

3

Välj ett alternativ och tryck sedan till på

Inaktivera.