Sony Xperia E4g - Anpassa Xperia-tangentbordet

background image

Anpassa Xperia-tangentbordet

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet kan du öppna

tangentbordsinställningar och andra inställningar för textinmatning som hjälper dig att

exempelvis ange alternativ för språk, ordförslag och -korrigering, automatiskt radavstånd

och snabbpunkter. Tangentbordet kan använda data från e-post och andra program för

att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest

grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

1

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på .

2

Tryck till på , sedan på

Tangentbordsinställningar och ändra inställningarna

efter önskemål.

3

Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på

Inmatningsspråk och markerar

relevanta kryssrutor.

4

Tryck till på

OK för att bekräfta.

Ändra inställningarna för ordförslag

1

Tryck till på när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.

2

Tryck till på och sedan på

Tangentbordsinställningar > Ordförslag.

3

Välj ett alternativ.

Välja en inmatningsmetod

1

Om du skriver in text med hjälp av det virtuella tangentbordet drar du statusfältet

nedåt för att öppna meddelandepanelen och trycker sedan på

.

2

Välj ett alternativ.

Använda din egen stil när du skriver

1

Tryck till på när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.

2

Tryck till på , tryck sedan till på

Tangentbordsinställningar > Använd mitt

skrivsätt och välj en källa.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk.

1

Tryck till på när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.

2

Tryck till på och sedan på

Tangentbordsinställningar.

3

Tryck till på

Inmatningsspråk och sedan på .

4

Välj en layoutvariant för tangentbordet.

5

Tryck till på

OK för att bekräfta.

44

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.