Sony Xperia E4g - Hantera filer med en dator

background image

Hantera filer med en dator

sidan 115 .

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows

®

-dator och enheten om du vill

överföra och hantera filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa

innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet

med hjälp av datorns filhanteringsprogram.

Om du har en PC eller Apple

®

Mac

®

-dator kan du använda Xperia™ Companion för att

få tillgång till filsystemet på enheten.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi

®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator,
via en Wi-Fi

®

-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna.

Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator,

är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar

mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi

®

-kompatibel enhet med stöd

för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft

®

Windows Vista

®

eller Windows

®

7.

Förbereda trådlös användning av enheten med en dator

1

Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt

aktiverat som standard.

2

Kontrollera att du har startat Wi-Fi

®

-funktionen.

3

Gå till Startskärm och tryck på .

4

Leta upp och tryck på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.

5

Tryck till på

Koppla till dator och sedan på Nästa.

6

Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.

115

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ansluta trådlöst till en parkopplad enhet

1

Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt

aktiverat som standard.

2

Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi

®

-funktionen.

3

Gå till Startskärm och tryck på .

4

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-

anslutning.

5

Välj den parkopplade enhet som du vill ansluta till och tryck sedan på

Anslut.

Koppla från en parkopplad enhet

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-

anslutning.

3

Välj den parkopplade enhet som du vill koppla från.

4

Tryck på

Koppla från.

Ta bort en koppling till en annan enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.

3

Välj den kopplade enhet som du vill ta bort.

4

Tryck till på

Ta bort koppling.