Sony Xperia E4g - Hantering av batteri och ström

background image

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Du kan kontrollera batteriförbrukningen och se vilka

program som använder mest ström. Du kan ta bort eller begränsa appar och aktivera ett

antal energisparlägen för att få ut mer av batteriet. Du kan även visa en uppskattning av

hur lång batteritid som är kvar och justera batteriinställningarna för att förbättra

prestandan och göra att batteriet varar längre.

Hantera batteriförbrukningen

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering > Strömförbrukning för

appar. En översikt öppnas som visar program med höga datatrafikhastigheter eller

program som du inte har använt på länge.

3

Granska informationen och agera efter behov, till exempel avinstallera ett program

eller begränsa dess användning.

112

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa vilka program som använder mest ström

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering > Batterianvändning.

Visa beräknad batteritid

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering.

Energisparlägen

Du kan välja mellan flera energisparlägen om du vill att batteriet ska räcka längre:

STAMINA-läge

Inaktiverar Wi-Fi® och mobildata när skärmen är avstängd och begränsar

maskinvarans prestanda. visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.

Ultra STAMINA-läget Begränsar enhetens funktioner till de allra viktigaste, t.ex. SMS- och

samtalsfunktionerna.

visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.

Låg batterinivå

Ändrar enhetens beteende, t.ex. justering av skärmens ljusstyrka och tidsinställning,

när batteriladdningen sjunker under en viss nivå.

visas i statusfältet när det här

läget är aktiverat.

Platsbaserad Wi-Fi

Konfigurerar enheten så att Wi-Fi®-funktionen endast aktiveras när enheten är inom

räckhåll för ett sparat Wi-Fi®-nätverk.

Köa bakgrundsdata

Optimerar utgående trafik när skärmen är avstängd genom att skicka data enligt

fördefinierade intervall.

Aktivera energisparläge

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Strömhantering .

3

Aktivera önskat läge genom att dra det relevanta skjutreglaget åt höger eller

markera den relevanta kryssrutan och bekräfta vid behov.

4

Om det inte finns något skjutreglage eller någon kryssruta trycker du till på namnet

på läget du vill aktivera och bekräftar vid behov.

Översikt över STAMINA-läget

STAMINA-läget har flera funktioner som du kan använda för att optimera batteriets

prestanda:

Utökad standby

Förhindrar att program använder datatrafik genom att inaktivera Wi-Fi® och mobildata

när skärmen är avstängd. Du kan utesluta vissa program och tjänster så att de inte

pausas när den här funktionen är aktiv.

STAMINA-klocka

Pausar nätverksanslutningar i situationer då du ofta trycker på strömknappen för att

visa klockan.

Utökad användning Begränsar maskinvarans prestanda när du använder enheten.

Aktivera funktioner i STAMINA-läget

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering och tryck sedan till på

STAMINA-läge.

3

Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.

4

Markera kryssrutorna bredvid funktionerna du vill aktivera och tryck sedan till på

Aktivera om alternativet visas.

113

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja vilka program som ska köras i STAMINA-läge

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Strömhantering och tryck sedan till på

STAMINA-läge.

3

Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.

4

Se till att kryssrutan

Utökad standby är markerad och tryck sedan till på Appar

aktiva i standby > Lägg till appar.

5

Bläddra åt vänster eller höger för att visa alla program och tjänster, markera sedan

de relevanta kryssrutorna för de program som du vill köra.

6

Tryck till på

Klar när du är klar.