Sony Xperia E4g - Hitta en förlorad enhet

background image

Hitta en förlorad enhet

Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten my Xperia hjälpa dig att hitta och

skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Du kan:

Hitta din enhet på en karta.

Aktivera en signal även om enheten är i tyst läge.

Låsa enheten med fjärrfunktion och göra så att din kontaktinformation visas på enheten

för någon som hittar den.

Som en sista åtgärd tömma enhetens interna och externa minne med fjärrfunktion.

Tjänsten my Xperia är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

111

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera tjänsten my Xperia

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Säkerhet > my Xperia > Aktivera.

3

Markera kryssrutan och tryck sedan på

OK.

4

Logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto om du uppmanas att göra det

eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.

5

Aktivera platstjänster på din enhet om den funktionen inte redan är aktiverad.

Du kontrollerar om tjänsten my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till

myxperia.sonymobile.com

och logga in med antingen det Google™-konto eller det Sony

Entertainment Network-konto som du har konfigurerat på din enhet.