Sony Xperia E4g - Säkerhetskopiering och återställning av innehåll

background image

Säkerhetskopiering och återställning av innehåll

Normalt ska du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart på

enhetens interna minne. Om något händer med maskinvaran, eller om enheten förloras

eller blir stulen, är datan på det interna minnet borta för alltid. Vi rekommenderar att

programvaran Xperia™ Companion används för att skapa säkerhetskopior som sparar

din data på ett säkert sätt till en dator, dvs. en extern enhet. Denna metod

rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i enheten till en nyare Android-

version.
Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du snabbt skapa en säkerhetskopia

online av grundinställningar och data med ditt Google™-konto. Du kan även använda

programmet för att säkerhetskopiera data lokalt, till exempel till SD-kortet i enheten eller

till ett externt USB-minne.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg lösenordet som du anger när du säkerhetskopierar

data. Om du glömmer lösenordet är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som

kontakter och meddelanden.

Säkerhetskopiera data på en dator

Använd programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet
till en PC- eller Apple

®

Mac

®

-dator. Med dessa säkerhetskopieringsprogram kan du

säkerhetskopiera följande typer av data:

Kontakter och samtalsloggar

Meddelanden

Kalender

Inställningar

Mediefiler som musik och videor

Foton och bilder

Säkerhetskopiera data med en dator

1

Kontrollera att programvaran Xperia™ Companion är installerad på PC- eller
Apple

®

Mac

®

-datorn.

2

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

3

Dator: Öppna programvaran Xperia™ Companion. Efter en stund upptäcker

datorn enheten.

4

Välj

Backup på huvudskärmen.

5

Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera data från din enhet.

116

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Återställa data med en dator

1

Kontrollera att programvaran Xperia™ Companion är installerad på PC- eller
Apple

®

Mac

®

-datorn.

2

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

3

Dator: Öppna programvaran Xperia™ Companion.

4

Klicka på

Återställ.

5

Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och tryck till på

Återställ och följ

instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

Säkerhetskopiera data med programmet Säkerhetskopiera och återställ

Beroende på vilken version av programmet Säkerhetskopiera och återställ som är installerad

på enheten kanske du inte kan säkerhetskopiera eller återställa data mellan olika Android-

versioner, t.ex. när du uppdaterar från Android version 4.3 till version 4.4. Men om du kör

version 2.0 (eller senare) av programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du återställa dina

data mellan sådana uppdateringar. Du kan kontrollera vilken version du har av programmet

Säkerhetskopiera och återställ under

Inställningar > Appar > Alla > Säk.kop & återst.

Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du säkerhetskopiera data manuellt

eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara

data.
Programmet Säkerhetskopiera och återställ rekommenderas för att säkerhetskopiera

data innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du

säkerhetskopiera följande datatyper till ett SD-kort på din enhet:

Bokmärken

Samtalsloggar

Kontakter

Konversationer

Kalenderinformation

Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

1

Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till

ett SD-kort.

2

Gå till Startskärm och tryck på .

3

Leta upp och tryck till på

Säkerhetskopiera och återställ.

4

Aktivera den automatiska funktionen för säkerhetskopiering genom att dra

reglaget åt höger.

5

Välj frekvens för säkerhetskopieringen genom att trycka till på och sedan välja

önskad frekvens för säkerhetskopieringen.

6

Välj var säkerhetskopiorna ska sparas genom att trycka till på > .

7

Välj vilka datatyper som ska säkerhetskopieras genom att markera de relevanta

kryssrutorna.

8

Spara dina inställningar genom att trycka till på .

Säkerhetskopiera manuellt

1

Om du säkerhetskopierar till ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det

ska i enheten.

2

Gå till Startskärm och tryck på .

3

Leta upp och tryck till på

Säkerhetskopiera och återställ.

4

Tryck till på

Manuell säk.kop. och välj sedan en destination för säkerhetskopian

och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.

5

Tryck på

Fortsätt.

6

Tryck på

Slutför när data har säkerhetskopierats.

117

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Återställa säkerhetskopierat innehåll

1

Om du återställer innehåll från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det

ska i enheten.

2

Gå till Startskärm och tryck på .

3

Leta upp och tryck till på

Säkerhetskopiera och återställ.

4

Tryck till på

Återställ data nu och välj sedan återställningskälla och de datatyper

som du vill återställa.

5

Tryck på

Fortsätt.

6

Tryck till på

Slutför när innehållet har återställts.

Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en

säkerhetskopia, inklusive program som du hämtar, tas bort under en återställningsprocedur.