Sony Xperia E4g - Starta om och återställa enheten

background image

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stänga av om den hänger sig eller inte startar

som den ska. Inga inställningar eller personliga data raderas.
Du kan även återställa enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Detta kan vara

nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Om du vill behålla viktiga data

måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne

innan du återställer enheten. Mer information finns i

Säkerhetskopiering och

återställning av innehåll

på sidan 116 .

118

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Om strömmen till din enhet inte slås på eller om du vill återställa din enhets programvara

kan du använda Xperia™ Companion för att reparera enheten. Mer information om

Xperia™ Companion finns på

Datorverktyg

.

Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut enheten till en laddare och

försök starta om den igen.

Tvinga fram omstart av enheten

1

Tryck och håll inne strömbrytaren .

2

Utgå från menyn som öppnas och tryck till på

Starta om, bekräfta sedan genom

att trycka till på

OK. Enheten startar om automatiskt.

Tvinga fram avstängning av enheten

1

Ta bort luckan på baksidan.

2

Tryck på OFF-knappen med en pennspets eller liknande föremål.

Använd inte vassa föremål som kan skada OFF-knappen.

Återställa fabriksinställningarna

Starta inte om enheten medan återställningen pågår eftersom det kan skada enheten

permanent.

1

Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har

sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är

internt.

2

Utgå från Startskärm och tryck till på .

3

Leta reda på och tryck till på

Inställningar >Säkerhetskopiering & återställn. >

Återställ standardinställningar.

4

Du raderar information som bilder och musik från internminnet genom att markera

kryssrutan

Radera internminnet.

5

Tryck till på

Återställ mobilen.

6

Om det krävs ritar du skärmupplåsningsmönstret eller anger lösenordet för

skärmupplåsning eller PIN-koden för att fortsätta.

7

Tryck till på

Radera allt för att bekräfta.

Din enhet går inte tillbaka till en tidigare programvaruversion av Android™ när du utför en

fabriksåterställning.

Om du har glömt lösenordet för skärmupplåsning, PIN-koden eller mönstret kan du använda

repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion för att radera säkerhetsskiktet. Du

måste tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt Google-konto för att utföra denna åtgärd.

När du kör repareringsfunktionen återinstallerar du programvaran för enheten och du kan

förlora vissa personliga data under processen.

119

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Reparera programvaran på enheten med Xperia™ Companion

Se till att du har dina Google™-kontouppgifter tillgängliga innan du utför en

programvarureparation. Beroende på dina säkerhetsinställningar kan du behöva ange dem för

att starta enheten efter en programvarureparation.

1

Se till att Xperia Companion är installerat på din PC eller Mac

®

.

2

Öppna programvaran Xperia™ Companion på datorn och tryck på

Reparation av

programvara på huvudskärmen.

3

Följ anvisningarna som visas på skärmen för att installera om programvaran och

slutföra reparationen.