Sony Xperia E4g - Uppdatera enheten

background image

Uppdatera enheten

Uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till den senaste

funktionaliteten, förbättringarna och felkorrigeringarna för optimala prestanda. När det

finns en programvaruuppdatering visas i statusfältet. Du kan även kontrollera om det

finns nya uppdateringar manuellt.
Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från

enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du
använda programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple

®

Mac

®

-dator för att

uppdatera enheten.
Mer information om programvaruuppdateringar finns på

www.sonymobile.com/update

.

Om enheten inte har tillräckligt med lagringskapacitet kanske det inte går att uppdatera den.

Se till att du har tillräckligt med lagringskapacitet innan du provar att uppdatera.

Sök efter ny programvara

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Uppdateringscenter.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Update Center för att uppdatera enheten trådlöst. Det hanterar

både programuppdateringar och systemuppdateringar och kan även underlätta

hämtningen av nya program som har utvecklats för din enhet. Vilka uppdateringar du kan

hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Vi rekommenderar att du

använder ett Wi-Fi®-nät istället för ett mobilt nät när du hämtar ny programvara, så att

du undviker kostnaden för datatrafik.

Hämta och installera en systemuppdatering

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Uppdateringscenter.

3

Välj önskad systemuppdatering tryck sedan till på

Hämta.

4

Tryck till på

Installera när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen

för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Uppdateringscenter.

3

Välj önskad programuppdatering tryck sedan till på

Uppdatera. Uppdateringen

installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Uppdateringscenter.

3

Knacka på önskat program och sedan på

Installera. Programmet installeras

automatiskt när det har hämtats.

110

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hämta och installera en systemuppdatering från panelen Aviseringar

1

Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.

2

Bläddra nedåt och välj önskad systemuppdatering, tryck sedan till på

Hämta.

3

Tryck till på

Installera när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen

för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering från panelen Aviseringar

1

Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.

2

Bläddra nedåt och välj önskad programuppdatering, tryck sedan till på

Uppdatera. Uppdateringen installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program från panelen Aviseringar

1

Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.

2

Bläddra nedåt och välj önskat program, tryck sedan till på

Installera. Det nya

programmet installeras automatiskt när det har hämtats.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

Du kan hämta och installera programvaruuppdateringar på enheten med hjälp av en
dator med en Internet-anslutning. Du behöver en USB-kabel och en PC- eller Apple

®

Mac

®

-dator med programvaran Xperia™ Companion.

Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten

till datorn med en USB-kabel och följer installationsanvisningarna på skärmen.

Uppdatera enheten med en dator

1

Kontrollera att du har installerat programvaran Xperia™ Companion på PC- eller
Apple

®

Mac

®

-datorn.

2

Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.

3

Dator: Starta programvaran Xperia™ Companion. Efter en stund detekterar datorn

enheten och söker efter ny programvara.

4

Dator: Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ

anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är

relevanta.

När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel uppmanas du att installera

programvaran, eller avbryta, såvida du inte tidigare valde

Visa inte igen.