Sony Xperia E4g - Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-

postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter

installationen kan du hitta din information i programmen

E-post, Kalender och Kontakter.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

1

Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets

nätverksadministratör tillgänglig.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Tryck till på

Inställningar > Lägg till konto > Exchange ActiveSync.

4

Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.

5

Tryck till på

Nästa. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas

kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan

trycka till på

Nästa.

6

Tryck till på

OK om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.

7

Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och

kalenderposter.

8

Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr

vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern

anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.

9

När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.

När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på

EAS-kontot på enheten.

33

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

E-post och sedan på .

3

Tryck till på

Inställningar, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för

EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

E-post och sedan på .

3

Tryck till på

Inställningar och välj ett EAS-konto.

4

Tryck till på

Kontrollfrekvens > Kontrollfrekvens och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

1

Knacka på >

Inställningar från Startskärm.

2

Tryck under

Konton till på Exchange ActiveSync och välj sedan det EAS-konto

du vill ta bort.

3

Tryck till på och sedan på

Ta bort konto.

4

Tryck till på

Ta bort konto igen för att bekräfta.

34

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.