Sony Xperia E4g - Synkronisera med onlinekonton

background image

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information

från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för alla konton

genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje konto

manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

Inställningar > Lägg till konto och välj sedan det konto du vill lägga till.

3

Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett

konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

1

Tryck till på >

Inställningar från Startskärm.

2

Välj kontotypen under

Konton och tryck sedan till på namnet på det konto du vill

synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.

3

Markera de objekt du vill synkronisera.

4

Tryck till på och sedan på

Synkronisera nu.

Ta bort ett onlinekonto

1

Knacka på >

Inställningar från Startskärm.

2

Välj kontotypen under

Konton och tryck sedan till på namnet på det konto du vill

ta bort.

3

Tryck till på och sedan på

Ta bort konto.

4

Tryck till på

Ta bort konto igen för att bekräfta.