Sony Xperia E4g - Titta på video i Filmer

background image

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har

sparat på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer,

sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan

även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

1

Visa menyalternativ

2

Visa den senast spelade videon

3

Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att bläddra igenom alla hämtade och sparade videor

4

Tryck till för att spela sparade eller hämtade videofiler

5

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Spela upp ett videoklipp i Filmer

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på

Filmer.

2

Hitta och tryck till på videoklippet som du vill spela upp. Om videoklippet inte visas

på skärmen drar du den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna

filmmenyn på startskärmen och hittar och trycker sedan till på det videoklipp du vill

spela upp.

3

Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.

4

Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom

att trycka till på .

5

Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att

dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

1

Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.

2

Tryck till på >

Throw.

3

Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklippet. Om det inte finns någon

tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en

enhet.

Ändra inställningar i Filmer

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på

Filmer.

2

Tryck till på >

Inställningar och ändra inställningarna efter önskemål.

92

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

1

Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.

2

Tryck till på och sedan på

Ljudinställningar.

3

Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.

4

Tryck till på

OK när du är klar.

Dela en video

1

Medan en video som sparats under Filmer eller TV-program spelas upp, tryck till

på och tryck sedan till på

Dela.

2

Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ

de relevanta stegen för att skicka den.