Sony Xperia E4g - Airplane mode

background image

Airplane mode

Sa Airplane mode, ang network at radio transceivers ay naka-off upang pigilan ang

paggambala sa sensitibong kagamitan. Gayunpaman, maaari ka pa ring maglaro,

makinig sa musika, manood ng mga video at iba pang nilalaman, hangga't ang lahat ng

nilalamang ito ay naka-save sa iyong memory card o panloob na imbakan. Maaari ka ring

paalalahanan ng mga alarma, kung ginawang aktibo ang mga alarma.

Binabawasan ang pagkonsumo sa baterya ang paggamit ng Airplane mode.

Upang i-on ang Airplane mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa....

3

Markahan ang

Airplane mode na checkbox.

Maaari mo ring pindutin ng matagal ang power key at piliin pagkatapos ang

Airplane mode

sa menu na bubukas.

116

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.