Sony Xperia E4g - Paggamit ng trapiko ng data kapag bumibiyahe

background image

Paggamit ng trapiko ng data kapag bumibiyahe

Kapag bumiyahe ka sa labas ng iyong home mobile network, maaaring kailanganin

mong i-access ang Internet gamit ang trapiko ng mobile data. Sa ganitong sitwasyon,

kailangan mong i-aktibo ang data roaming sa iyong device. Inirerekomenda na tingnan

nang maaga ang mga nauugnay na singil sa paglilipat ng data.

Upang i-aktibo o ideaktibo ang data roaming

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Markahan o alisan ng marka ang checkbox ng

Data roaming.

Hindi mo maaaring i-aktibo ang data roaming kapag naka-off ang mobile data.