Sony Xperia E4g - Face detection

background image

Face detection

Maaari mong gamitin ang face detection upang ma-focus ang off-centre. Awtomatikong

nade-detect ng camera ang hanggang limang mga mukha, na ipinapahiwatig ng mga

puting frame. Ipinapakita ng may kulay na frame kung aling mukha ang napili para sa

focus. Naka-set ang focus sa mukha na pinakamalapit sa camera. Maaari mo ring tapikin

ang isa sa mga frame upang pumili kung aling mukha ang dapat naka-focus.

Upang i-on ang face detection

1

I-aktibo ang camera.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay piliin ang .

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

4

Tapikin ang

Mode ng pag-focus > Deteksyon ng mukha.

Upang kumuha ng litrato gamit ang face detection

1

Kapag nakabukas ang camera at naka-on ang

Deteksyon ng mukha, itutok ang

camera sa iyong kukunan. Hanggang limang mukha ang maaaring ma-detect, at

naka-frame ang bawat na-detect na mukha.

2

Tapikin ang frame na gusto mong piliin para sa focus. Huwag tapikin kung gusto

mong awtomatikong pumili ang camera ng focus.

3

Ipinapakita ng may kulay na frame kung aling mukha ang naka-focus. Tapikin ang

screen upang kumuha ng larawan.

82

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.