Sony Xperia E4g - Mga setting ng still na camera

background image

Mga setting ng still na camera

Upang i-adjust ang mga setting ng still camera

1

I-aktibo ang camera.

2

Upang ipakita ang lahat ng setting, tapikin ang .

3

Piliin ang setting na gusto mong i-adjust, pagkatapos ay mag-edit hangga't nais.

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng still camera

Resolution

Pagpilian ang ilang resolution at aspect ratio bago kumuha ng larawan. Ang isang

larawang may mas mataas na resolution ay nangangailangan ng mas malaking memory.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop para sa mga larawang gusto mong

tingnan sa mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawang gusto mong tingnan sa

mga widescreen na display.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawang gusto mong tingnan sa

mga widescreen na display.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop para sa mga larawang gusto mong

tingnan sa mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

VGA

640×480(4:3)

VGA format na may 4:3 na aspect ratio.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

87

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Self-timer

Gamit ang self-timer, maaari kang kumuha ng larawan nang hindi hahawakan ang

device. Gamitin ang pagganang ito upang kumuha ng mga self-portrait, o panggrupong

larawan kung saan maaaring nasa larawan ang lahat. Magagamit mo rin ang self-timer

upang maiwasan ang pag-alog ng camera kapag kumukuha ng mga larawan.

Naka-on (10 segundo)

Magtakda ng 10-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa makuha

ang larawan.

Naka-on (2 segundo)

Magtakda ng 2-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa makuha

ang larawan.

I-off

Agad na makukuha ang larawan sa sandaling tatapikin mo ang screen ng camera.

Smile Shutter™

Gamitin ang function na Smile Shutter™ bago kumuha ng larawan upang matukoy kung

sa anong uri ng ngiti gagana ang camera.

Mode ng pag-focus

Kinokontrol ng focus function kung aling parte ng larawan ang dapat maging malinaw.

Kapag naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus, patuloy na i-a-adjust ng camera ang focus

upang manatiling malinaw ang bahaging nasa loob ng may kulay na frame ng focus.

Isang autofocus

Awtomatikong nagfo-focus ang camera sa napiling paksa. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus. I-touch at

tagalan ang screen ng camera hanggang sa maging asul ang dilaw na frame sa pag-focus, na nagsasaad na

naka-set ang focus. Makukuha ang larawan kapag iniangat mo ang iyong daliri.

Deteksyon ng mukha

Awtomatikong nakakakita ang camera ng hanggang limang mukha ng tao, na isinasaad ng mga frame sa

screen. Awtomatikong nagpo-focus ang camera sa pinakamalapit na mukha. Mapipili mo rin kung sa aling

mukha magpo-focus sa pamamagitan ng pagtapik dito sa screen. Kapag tinapik mo ang screen ng camera,

ipapakita ng asul na frame kung aling mukha ang pinili at naka-focus. Hindi magagamit ang pag-detect ng

mukha para sa lahat ng uri ng eksena. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus.

Touch focus

I-touch ang isang partikular na bahagi ng screen ng camera upang i-set ang bahaging ipo-focus. Naka-off

ang tuluy-tuloy na autofocus. I-touch at tagalan ang screen ng camera hanggang sa maging asul ang dilaw

na frame sa pag-focus, na nagsasaad na naka-set ang focus. Makukuha ang larawan kapag iniangat mo ang

iyong daliri.

Pagsubaybay sa object

Kapag pinili mo ang isang bagay sa pamamagitan ng pag-touch dito sa viewfinder, susundan ito ng camera

para sa iyo.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

HDR

Gamitin ang setting ng HDR (High Dynamic Range) upang kumuha ng larawan sa

matinding back light o sa mga kundisyon kung saan sharp ang contrast. Tinutumbasan

ng HDR ang nawawalang detalye at nagbibigay ng litratong kinatawan ng parehong

madilim at maliwanag na mga lugar.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

ISO

Mababawasan mo ang paglabo ng imahe na sanhi ng mga madilim na kundisyon o

gumagalaw na paksa sa pamamagitan ng pagdaragdag sa sensitivity ng ISO.

Auto

Awtomatikong na-set ang sensitivity ng ISO.

88

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

100

Na-set ang sensitivity ng ISO sa 100.

200

Na-set ang sensitivity ng ISO sa 200.

400

Na-set ang sensitivity ng ISO sa 400.

800

Na-set ang sensitivity ng ISO sa 800.

1600

Na-set ang sensitivity ng ISO sa 1600.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

Metering

Awtomatikong tinutukoy ng pagganang ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa

pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na tumatama sa imaheng gusto mong

kunan.

Gitna

Ina-adjust ang exposure sa gitna ng imahe.

Katamtaman

Kinakalkula ang exposure batay sa dami ng ilaw na tumatama sa buong imahe.

Spot

Ina-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imahe na gusto mong kunan.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

Image stabilizer

Kapag kumukuha ng larawan, maaaring mahirap hawakan ang device nang nakapirmi.

Tumutulong sa iyo ang stabilizer sa pamamagitan ng pag-compensate para sa mga

kaunting paggalaw ng kamay.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

Preview

Maaari mong piliing i-preview ang mga larawan o video pagkatapos mong kunan ang

mga iyon.

Walang limitasyon

Lalabas ang preview ng larawan o video pagkatapos mo itong makunan.

5 segundo

Lalabas ang preview ng larawan o video ng 5 segundo pagkatapos mo itong makunan.

3 segundo

Lalabas ang preview ng larawan o video ng 3 segundo pagkatapos mo itong makunan.

I-edit

Magbubukas ang larawan o video para sa pag-edit pagkatapos mo itong makunan.

I-off

Mase-save ang larawan o video pagkatapos mo itong makunan, at walang lalabas na preview.

Pagrehistro ng mukha

Makakapagparehistro ka ng mga mukha gamit ang application na Camera upang

awtomatikong tumuon ang viewfinder sa mga mukhang ito kapag lumabas ang mga ito

sa viewfinder.

89

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Flash

Gamitin ang flash upang kumuha ng mga larawan kapag hindi maganda ang mga

kundisyon ng ilaw o kapag mayroong backlight. Available ang mga sumusunod na

opsyon kapag tinapiko mo ang icon ng flash sa screen ng camera:

Auto

Awtomatikong tinutukoy ng camera kung ang mga kalagayan ng liwanag ay nangangailangang

gumamit ng flash.

Fill flash

Gamitin ang setting na ito kapag mas maliwanag ang background kaysa sa subject. Tinatanggal nito

ang mga hindi kanais-nais na madilim na anino.

Pambawas ng red-eye

Binabawasan ang mapulang kulay ng mata kapag kumukuha ng larawan.

I-off

Nakasara ang flash. Minsan ang kalidad ng larawan ay maaaring mas maganda na walang flash, kahit

na madilim. Ang pagkuha ng larawan na hindi gumagamit ng flash ay nangangailangan ng hindi

gumagalaw na kamay. Gamitin ang self-timer upang iwasan ang malalabong larawan.

Torch

I-o-on ang torch o ilaw ng camera kapag kumuha ka ng mga larawan.

Pagpili ng eksena

Gamitin ang feature na Pagpili ng eksena upang ma-set up nang mabilis ang camera

para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga paunang na-program na eksena.

Tumutukoy ang camera ng ilang setting para sa iyo upang umangkop sa napiling

eksena, kaya matitiyak ang pinakamagandang video na posible.

I-off

Naka-off ang feature na Pagpili ng eksena at makakakuha ka ng mga larawan nang manu-mano.

Soft skin

Kumuha ng mga larawan ng mga mukha gamit ang isang pinahusay na beauty effect.

Soft snap

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan sa soft na background.

Anti motion blur

Gamitin upang mabawasan ang pag-alog ng camera habang kinukunan ang isang medyo madilim na

eksena.

Landscape

Gamitin para sa mga landscape na larawan. Nagpo-focus sa malalayong bagay ang camera.

pagwawasto sa backlight na HDR

Gamitin upang pahusayin ang mga detalye sa mga kuhang may mataas na contrast. Sinusuri ng

naka-built in na pagwawasto ng backlight ang imahe at awtomatikong ina-adjust ito upang mabigyan

ka ng kuha na tamang-tama ang ilaw.

Portrait sa gabi

Gamitin para sa mga portrait na larawan na kinuha sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa

matagal na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming

lugar.

Eskena sa gabi

Gamitin kapag kumukuha ng mga larawan sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa matagal

na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Hand-held twilight

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan gamit ang kamay at sa madilim na lugar nang mas kaunti

ang noise at blur.

Mataas na sensitivity

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan nang walang flash kapag madilim. Binabawasan ang blur.

Gourmet

Gamitin para sa pagkuha ng makukulay na pagkain na nakaayos.

Alaga

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan ng iyong alaga. Binabawasan ang blur at mga red eye.

Beach

90

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan ng mga eksena sa tabing-dagat o tabing-lawa.

Nyebe

Gamitin sa mga kapaligirang maliwanag para maiwasan ang mga overexposed na larawan.

Party

Gamitin para sa mga panloob na larawan sa madidilim na lugar. Nakakakuha ang eksenang ito ng

panloob na ilaw sa background o ilaw ng kandila. Dahil sa matagal na oras ng exposure, dapat

hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng larawan ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Binabawasan ng

maikling oras ng exposure ang pag-blur dahil sa pagkilos.

Dokumento

Gamitin para sa mga larawan ng teksto o mga guhit. Nagbibigay sa larawan ng mas mataas at mas

sharp na contrast.

Fireworks

Gamitin para sa pagkuha ng mga detalyadong larawan ng paputok.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.