Sony Xperia E4g - Mga setting ng video camera

background image

Mga setting ng video camera

Para i-adjust ang mga setting ng video camera

1

Isaaktibo ang camera.

2

Tapikin ang isa sa mga icon ng mga setting sa screen.

3

Para ipakita ang lahat ng setting, tapikin ang .

4

Piliin ang setting na gusto mong i-adjust, pagkatapos ay gawin ang iyong mga

pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng video camera

Resolution ng video

I-adjust ang resolution ng video para sa iba't ibang format.

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD (Full High Definition) na format na may 16:9 na aspect ratio.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) na format na may 16:9 na aspect ratio.

VGA

640×480(4:3)

VGA format na may 4:3 na aspect ratio.

MMS

Magrekord ng mga video na naaangkop na ipadala bilang mga multimedia message. Ang tagal ng pagrekord

ng format ng video na ito ay limitado upang magkasya ang mga video file sa isang multimedia message.

Ang mga setting na ito ay available lang sa

Manu-mano capturing mode.

Self-timer

Gamit ang self-timer, maaari kang magrekord ng video nang hindi hahawakan ang

device. Gamitin ito upang magrekord ng mga panggrupong video kung saan

makakasama sa video ang lahat. Magagamit mo rin ang self-timer upang maiwasan ang

pag-alog ng camera kapag nagrerekord ng mga video.

Naka-on (10 segundo)

Magtakda ng 10-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa

magsimulang marekord ang video.

Naka-on (2 segundo)

91

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Magtakda ng 2-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa

magsimulang marekord ang video.

I-off

Agad na magsisimulang marekord ang video sa sandaling tatapikin mo ang screen ng camera.

Smile Shutter™(video)

Gamitin ang paggana ng Smile Shutter™ upang tukuyin kung sa anong uri ng ngiti

gagana ang camera bago magrekord ng video.

Mode ng pag-focus

Kinokontrol ng setting ng focus kung aling bahagi ng video ang dapat na maging sharp.

Kapag naka-on ang continous autofocus, patuloy na nag-a-adjust ang focus ng camera

kaya ang lugar na nasa loob ng puting photo frame ay nananatiling matalas.

Isang autofocus

Awtomatikong nagfo-focus ang camera sa napiling paksa. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus.

Deteksyon ng mukha

Awtomatikong nakikita ng camera ang hanggang sa limang mukha ng tao, na ipinapahiwatig ng mga frame

sa screen. Awtomatikong nagpo-focus ang kamera sa pinakamalapit na mukha. Maaari ka ring pumili kung

sa aling mukha magpo-focus sa pagtapik nito sa screen. Kapag tinapiko mo ang screen ng camera,

ipapakita ng isang dilaw na frame kung aling mukha ang nakapili at fino-focus. Hindi magagamit ang

deteksyon ng mukha para sa lahat ng mga uri ng eksena. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus.

Pagsubaybay sa object

Kapag pinili mo ang isang bagay sa pamamagitan ng pag-touch dito sa viewfinder, susundan ito ng camera

para sa iyo.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

Metering

Awtomatikong tinutukoy ng pagganang ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa

pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na tumatama sa imaheng gusto mong

kunan.

Gitna

Ina-adjust ang exposure sa gitna ng imahe.

Katamtaman

Kinakalkula ang exposure batay sa dami ng ilaw na tumatama sa buong imahe.

Spot

Ina-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imahe na gusto mong kunan.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

Video stabilizer

Kapag nagrerekord ng video, maaaring mahirap hawakan ang device nang nakapirmi.

Tumutulong sa iyo ang stabilizer sa pamamagitan ng pag-compensate para sa mga

kaunting paggalaw ng kamay.

Mikropono

Pilin kung kukunin ang mga tunog sa paligid kapag nagre-record ng mga video.

Preview

Mapipili mong mag-preview ng mga video pagkatapos mo mismong kunan ang mga ito.

I-on

Lalabas ang preview ng video pagkatapos mo itong kunan.

I-edit

92

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Bubukas ang video para sa pag-edit pagkatapos mo itong kunan.

I-off

Mase-save ang video pagkatapos mo itong kunan, at walang lalabas na preview.

Flash

Gamitin ang ilaw ng flash upang magrekord ng mga video kapag hindi mainam ang mga

kundisyon ng liwanag o kapag may backlight. Available lang sa screen ng video camera

ang icon ng flash ng video na . Tandaan na maaaring mas mainam minsan ang

kalidad ng video nang walang liwanag kahit na hindi mainam ang mga kundisyon ng

liwanag.

I-on

I-off

Pagpili ng eksena

Nakakatulong sa iyo ang feature na Pagpili ng eksena na ma-set up nang mabilis ang

camera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga paunang na-program na

mga eksena ng video. Tumutukoy ang camera ng ilang setting para sa iyo upang

umangkop sa napiling eksena, kaya matitiyak ang pinakamagandang video na posible.

I-off

Naka-off ang feature na Pagpili ng eksena at makakakuha ka ng mga video nang manu-mano.

Soft snap

Gamitin para sa pagkuha ng mga video na may mga soft na background.

Landscape

Ginagamit para sa mga video ng mga landscape. Nagpo-focus sa malalayong bagay ang camera.

Gabi

Kapag naka-on, tumataas ang light sensitivity. Gamitin sa mga kapaligiran na madilim. Maaaring

maging malabo ang mga video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Huwag igalaw ang iyong

kamay, o gumamit ng suporta. I-off ang night mode kapag tama lang ang liwanag, upang mapataas

ang kalidad ng video.

Beach

Gamitin para sa mga video ng mga eksena sa tabing-dagat o tabing-lawa.

Nyebe

Gamitin sa maliliwanag na kapaligiran upang maiwasan ang mga overexposed na video.

Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng mga video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Binabawasan ng

maikling oras ng exposure ang pag-blur dahil sa pagkilos.

Party

Ginagamit para sa mga video sa loob sa hindi gaanong maliwanag na mga kapaligiran. Nakakakuha

ang eksenang ito ng panloob na ilaw sa background o ilaw ng kandila. Maaaring maging malabo ang

mga video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Huwag igalaw ang iyong kamay, o gumamit ng

suporta.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

93

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.