Sony Xperia E4g - Pagdagdag ng heyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

background image

Pagdagdag ng heyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

I-on ang geotagging para idagdag ang tinatayang heyograpikong lokasyon (isang

geotag) sa mga larawan kapag kinuha mo ang mga ito. Natutukoy ang heyograpikong

lokasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga wireless network o teknolohiyang GPS.
Kapag lumabas sa screen ng camera ang , naka-on ang geotagging ngunit hindi

nahanap ang heyograpikong posisyon. Kapag lumabas ang , naka-on ang geotagging

at available ang heyograpikong lokasyon, kaya maaaring ma-geotag ang iyong larawan.

Kapag wala sa dalawang simbolong ito ang lumabas, naka-off ang geotagging.

Upang i-on ang geotagging

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting > Lokasyon.

3

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Lokasyon.

4

I-aktibo ang camera.

5

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

6

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Geotagging.