Sony Xperia E4g - Bluetooth® wireless technology

background image

Bluetooth® wireless technology

Gamitin ang function na Bluetooth® upang magpadala ng mga file sa iba pang mga

device na nakakagamit ng Bluetooth®, o upang kumonekta sa mga handsfree na

aksesorya.Mas mahusay na gagana ang mga koneksyon sa Bluetooth® kapag ginamit

sa loob ng 10 metro (33 talampakan), nang walang mga solidong bagay sa pagitan. Sa

ilang pagkakataon, kailangan mong manu-manong ipares ang iyong device sa ibang

mga Bluetooth® device.

Maaaring magkakaiba ang interoperability at pagiging tugma sa mga Bluetooth® device.

107

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-on ang function ng Bluetooth

®

at gawing nakikita ang iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting.

3

Tapikin ang switch ng on-off sa tabi ng

Bluetooth upang ma-on ang function ng

Bluetooth

®

.

4

Tapikin ang

Bluetooth. Lalabas ang iyong device at ang listahan ng mga available

na Bluetooth

®

device.

5

Tapikin ang pangalan ng iyong device upang makita ng iba pang mga Bluetooth

®

device ang iyong device.

Upang i-adjust ang tagal ng panahon na makikita ng iba pang mga Bluetooth® device

ang iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Bluetooth.

3

Pindutin ang at piliin ang

Timeout ng visibility.

4

Pumili ng opsyon.

Pagpapangalan sa iyong device

Maaari mong pangalanan ang iyong device. Ipapakita sa iba pang mga device ang
pangalang ito pagkatapos mong i-on ang function ng Bluetooth

®

at nakatakda sa

nakikita ang iyong device.

Upang pangalanan ang iyong device

1

Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth

®

.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Bluetooth.

4

Tapikin ang at piliin ang

Palitan pangalan telepono.

5

Magpasok ng pangalan para sa iyong device.

6

Tapikin ang

Palitan ang pangalan.

Pagpares sa isa pang Bluetooth

®

device

Kapag ipinares mo ang iyong device sa isa pang device, halimbawa, maaari mong
ikonekta ang iyong device sa isang Bluetooth

®

headset o Bluetooth

®

car kit at gamitin

ang iba pang mga device na ito upang magbahagi ng musika.

Sa sandaling naipares mo na ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device, tatandaan

ng iyong device ang pagpapares na ito. Kapag ipinapares ang iyong device sa isang
Bluetooth

®

device, maaaring kailanganin mong magpasok ng passcode. Awtomatikong

susubukan ng iyong device ang generic passcode na 0000. Kung hindi ito gumana,
sumangguni sa user guide upang makuha ng iyong Bluetooth

®

device ang passcode ng

device. Hindi mo kailangang ipasok muli ang passcode sa susunod na pagkakataong
kumonekta ka sa dating naipares na Bluetooth

®

device.

Inaatasan ka ng ilang Bluetooth

®

device, halimbawa, ng karamihan ng Bluetooth

®

headset, na

parehong magpares at kumonekta sa isa pang device.

Maaari mong ipares ang iyong device sa ilang Bluetooth

®

device, ngunit maaari ka lang

kumonekta sa isang Bluetooth

®

profile sa isang pagkakataon.

108

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device

1

Tiyaking isinaaktibo ang function ng Bluetooth

®

sa device kung saan mo gustong

magpares at nakikita ito ng iba pang mga Bluetooth

®

device.

2

Mula sa Home screen ng iyong device, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Bluetooth .

4

I-drag ang slider sa tabi ng

Bluetooth upang i-on ang Bluetooth

®

. Lalabas ang

isang listahan ng mga available na Bluetooth

®

device.

5

Tapikin ang Bluetooth

®

device kung saan mo gustong magpares.

6

Magpasok ng passcode, kung kinakailangan, o kumpirmahin ang parehong

passcode sa dalawang device.

Upang ikonekta ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Bluetooth.

3

Tapikin ang Bluetooth

®

device kung saan mo gustong kumonekta.

Upang alisin sa pagkakapares ang isang Bluetooth

®

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Bluetooth.

3

Sa ilalim ng

Mga ipinares na device, tapikin ang sa tabi ng pangalan ng device

na gusto mong alisin sa pagkakapares.

4

Tapikin ang

I-unpair.

Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang teknolohiyang
Bluetooth

®

Gamitin ang teknolohiyang Bluetooth

®

para magbahagi ng mga item sa iba pang mga

device na tugma sa Bluetooth

®

tulad ng mga telepono o computer. Maaari mong ipadala

at matanggap ang mga sumusunod na uri ng mga item:

Mga larawan at video

Musika at ibang mga audio file

Mga web page

Upang mag-send ng mga item gamit ang Bluetooth™

1

Tinatanggap ang aparato: Tiyaking naka-on ang Bluetooth™ ng Bluetooth™

device kung saan mo gustong ipadala ang item at nakikita ito ng iba pang mga

Bluetooth™ device.

2

Sa magse-send na device, buksan ang application na naglalaman ng item na

gusto mong ipadala at mag-scroll patungo sa item.

3

Depende sa application at item na gusto mong i-send, maaaring kailangan mong,

halimbawa, i-touch at tagalan ang item, buksan ang item at pindutin ang .

Maaarin may umiiral na ibang mga paraan upang magpadala ng item.

4

Pumili ng isang nakabahagi o magpadala ng menu item.

5

Sa menu na lilitaw, piliin ang

Bluetooth.

6

I-on ang Bluetooth™, kung hiniling sa iyong gawin ito.

7

Tapikin ang pangalan ng tatanggap na device.

8

Tinatanggap ang aparato: Kung tatanungin, tanggapin ang koneksyon.

9

Kapag tinanong, ipasok ang kaparehong passcode sa kapwa mga aparato, o

kumpirmahin ang iminungkahong passcode.

10

Tinatanggap ang aparato: Tanggapin ang papasok na item. Kung kailangan, i-

drag ang status bar pababa upang makita ang pagpapaalam.

109

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumanggap ng mga item gamit ang Bluetooth

®

1

Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth

®

at nakikita sa iba pang mga

Bluetooth

®

device.

2

Sinisimulan na ngayon ng nagpapadalang device ang pagpapadala ng data sa

iyong device.

3

Kung na-prompt, ipasok ang parehong passcode sa dalawang device, o

kumpirmahin ang iminungkahing passcode.

4

Kapag inabisuhan ka tungkol sa isang papasok na file sa iyong device, i-drag ang

status bar pababa at tapikin ang notification upang tanggapin ang paglipat ng file.

5

Tapikin ang

Tanggapin upang simulan ang paglipat ng file.

6

Upang tingnan ang kasalukuyang katayuan ng paglipat, i-drag ang status bar

pababa.

7

Upang buksan ang natanggap na item, i-drag ang status bar pababa at tapikin

ang may-katuturang notification.

Upang tingnan ang mga file na natanggap mo gamit ang Bluetooth®

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Bluetooth.

3

Pindutin ang at piliin ang

Ipakita mga natanggap file.

110

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.