Sony Xperia E4g - Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV

background image

Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV

Gamitin ang feature na Pag-mirror ng screen upang ipakita ang screen ng iyong device

sa isang TV o iba pang malaking display nang hindi gumagamit ng koneksyon ng kable.

Ang teknolohiyang Wi-Fi Direct™ ay gumagawa ng wireless na koneksyon sa pagitan ng

dalawang device, upang magawa mong mag-relax at tingnan ang iyong mga paboritong

larawan habang nakaupo sa iyong sofa. Magagamit mo rin ang feature na ito upang

makinig sa musika mula sa iyong device sa pamamagitan ng speakers ng TV.

Dapat ay sinusuportahan ng iyong TV ang pag-mirror ng screen batay sa Miracast™ na NA-

CERTIFY ng Wi-Fi upang gumana ang functionality na inilalarawan sa itaas. Kung hindi

sinusuportahan ng iyong TV ang pag-mirror ng screen, maaaring kailangan mong bumili ng

wireless display adapter.

Kapag gumagamit ng pag-mirror ng screen, paminsan-minsan ay maaaring mabawasan ang

kalidad ng imahe kung mayroong interference mula sa iba pang mga Wi-Fi® network.

Upang i-mirror ang screen ng iyong device sa isang TV screen

1

TV: Sundin ang mga tagubilin sa User guide ng iyong TV upang i-on ang function

na pag-mirror ng screen.

2

Iyong device: Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Pag-mirror

ng screen.

4

Tapikin ang

Simulan.

5

Tapikin ang

OK at pumili ng device.

Kapag gumagamit ng pag-mirror ng screen, huwag takpan ang lugar ng antenna ng Wi-Fi ng

iyong device.

Dapat ay sinusuportahan ng iyong TV ang pag-mirror ng screen batay sa Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™ upang gumana ang functionality na inilalarawan sa itaas.

Upang ihinto ang screen mirroring sa pagitan ng mga device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Pag-mirror

ng screen.

3

Tapikin ang

Idiskonekta, pagkatapos ay tapikin ang OK.