Sony Xperia E4g - Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device

background image

Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device

Maaari kang tumingin o mag-play ng nilalamang media na naka-save sa iyong device o

sa iba pang mga device gaya ng, halimbawa, TV, o computer. Ang mga nasabing device

ay dapat na DLNA Certified™ ng Digital Living Network Alliance at lahat ng mga device

ay dapat na nakakonekta sa parehong Wi-Fi® network upang maibahagi ang nilalaman.

Maaari mo ring tingnan o i-play ang nilalaman mula sa iba pang mga DLNA Certified™

na device sa iyong device.
Pagkatapos mong i-set up ang pagbabahagi ng nilalaman sa pagitan ng mga device,

maaari kang, halimbawa, makinig sa mga music file na nakaimbak sa iyong computer sa

bahay mula sa iyong device, o tumingin ng mga larawang kinunan gamit ang camera ng

iyong device sa isang TV na malaki ang screen.

Pag-play ng mga file mula sa DLNA Certified™ na mga device sa iyong

device

Kapag nagpe-play ng mga file mula sa isa pang DLNA Certified™ na device sa iyong

device, nagsisilbing isang server ang isa pang device na ito. Sa madaling salita,

nagbabahagi ito ng nilalaman sa isang network. Dapat na pinagana ang function ng

pagbabahagi ng nilalaman ng service na device at magbigay ng pahintulot ng access sa

104

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

iyong device. Konektado rin dapat ito sa parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong

device.

Para mag-play ng nakabahaging track sa iyong device

1

Siguraduhin na ang mga device kung saan gusto mong magbahagi ng mga file ay

nakakonekta sa parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

3

I-drag ang kaliwang dulo ng home screen ng Walkman® pakanan, at tapikin ang

Mga Device.

4

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

5

I-browse ang mga folder ng nakakonektang device at piliin ang track na gusto

mong i-play. Awtomatikong magsisimulang mag-play ang track.

Para mag-play ng nakabahaging video sa iyong device

1

Siguraduhin na ang mga device kung saan gusto mong magbahagi ng mga file ay

nakakonekta sa parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

3

I-drag ang kaliwang dulo ng home screen ng Mga Pelikula pakanan, at tapikin ang

Mga Device.

4

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

5

I-browse ang mga folder ng nakakonektang device at piliin ang video na gusto

mong i-play.

Para tumingin ng nakabahaging larawan sa iyong device

1

Siguraduhin na ang mga device kung saan gusto mong magbahagi ng mga file ay

nakakonekta sa parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Album.

3

I-drag ang kaliwang dulo ng home screen ng Album pakanan, at tapikin ang

Mga

Device.

4

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

5

I-browse ang mga folder ng nakakonektang device at pumili ng larawan para

tingnan ito.

Pag-play ng mga file na mula sa iyong device sa DLNA Certified™ na

mga device

Bago mo matingnan o ma-play ang mga media file mula sa iyong device sa ibang mga

DLNA Certified™ na device, dapat mong i-set up ang pagbabahagi ng file sa iyong

device. Ang mga device na pinagbabahagian mo ng nilalaman ay tinatawag na mga

device ng client. Halimbawa, ang isang TV, computer o tablet ay maaaring magsilbing

mga device ng client. Gumagana ang iyong device bilang isang server ng media kapag

ginagawa nitong available ang nilalaman sa mga device ng client. Kapag nag-set up ka

ng pagbabahagi ng file sa iyong device, kailangan mo ring magbigay ng permiso sa

access sa mga device ng client. Pagkatapos mong gawin ito, ang naturang mga device

ay lalabas bilang mga nakarehistrong device. Ang mga device na naghihintay para sa

permiso sa access ay nakalista bilang mga nakabinbing device.

105

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-set up ng pagbabahagi ng file sa iba pang mga DLNA Certified™ na

device

1

Ikonekta ang iyong device sa isang Wi-Fi® network.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Media server.

4

Upang i-on ang function na

Ibahagi ang media, i-drag ang slider. Lalabas ang

sa status bar. Maaari na ngayong gumana ang iyong device bilang isang server ng

media.

5

Ikonekta ang iyong computer o iba pang mga device sa parehong Wi-Fi® network

gaya ng iyong device.

6

May lalabas na notification sa status bar ng iyong device. Buksan ang notification

at i-set ang mga permismo sa access para sa bawat device.

Ang mga tagubilin para sa pag-set up ng pagbabahagi ng file gamit ang DLNA™ ay nag-iiba-

iba depende sa client device. Sumangguni sa User guide ng iyong client device para sa higit

pang impormasyon. Kung hindi makakonekta ang device sa isang client sa network, i-check

kung gumagana ang Wi-Fi®.

Maaari mo ring i-access ang menu ng

Media server sa ilalim ng Mga Setting >

Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media server. Kung isasara mo ang view ng Media server,

mananatiling gumagana sa background ang function na pagbabahagi ng file.

Upang itigil ang pagbabahagi ng mga file sa iba pang mga DLNA Certified™ na

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media

server.

3

I-drag ang slider pakaliwa sa tabi ng

Ibahagi ang media.

Upang mag-set ng mga pahintulot sa pag-access para sa isang nakabinbing client

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media

server.

3

Pumili ng isang device mula sa listahan ng

Mga nakabinbing device.

4

Pumili ng antas ng pahintulot sa pag-access.

Upang baguhin ang pangalan ng isang nakarehistrong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media

server.

3

Pumili ng device mula sa listahan ng

Mga nakarehistrong device, at pagkatapos

ay piliin ang

Baguhin ang pangalan.

4

Magpasok ng bagong pangalan para sa device.

Upang baguhin ang antas ng pag-access ng isang nakarehistrong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media

server.

3

Pumili ng isang device mula sa listahan ng

Mga nakarehistrong device.

4

Tapikin ang

Baguhin ang access level at pumili ng opsyon.

Upang humingi ng tulong tungkol sa pagbabahagi ng nilalaman sa iba pang mga

DLNA Certified™ na device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagkakakonekta ng Xperia™ > Media

server.

3

Tapikin ang .

106

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Pag-play ng mga file sa isang Digital Media Renderer na device

Gamit ang teknolohiyang DLNA, maaari kang mag-push ng media na nilalaman na naka-

save sa iyong device patungo sa isa pang device na nakakonekta sa parehong Wi-Fi®

network. Ang kabilang device ay dapat na gumana bilang isang Digital Media Renderer

(DMR) device at makapag-render o makapag-play ng nilalaman na natatanggap mula sa

iyong device. Ang isang TV na may mga feature ng DLNA o isang PC na nagpapatakbo

ng Windows® 7 o mas bago ay mga halimbawa ng mga DMR device.

Maaaring mag-iba-iba ang mga setting para sa pagpapagana ng Digital Media Renderer

depende sa device. Sumangguni sa user guide ng DMR device para sa higit pang

impormasyon.

Hindi maaaring ma-play ang nilalaman na na-secure gamit ang Digital Rights Management

(DRM) sa isang Digital Media Renderer na device gamit ang teknolohiyang DLNA™.

Para tumingin ng mga larawan o video mula sa iyong device sa isang DMR device

1

Siguraduhing na-set up mo nang tama ang DMR device at na nakakonekta ito sa

parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Album.

4

I-browse at buksan ang mga larawan o video na gusto mong tingnan.

5

Tapikin ang screen para ipakita ang toolbar, pagkatapos ay tapikin ang at
pumili ng DMR device kung saan gusto mong ibahagi ang iyong nilalaman.

Magsisimulang mag-play ang piniling nilalaman ayon sa pagkakasunud-sunod sa

device na pipiliin mo.

6

Para madiskonekta sa DMR device, tapikin ang at piliin ang

Idiskonekta. Hihinto

sa pag-play ang file sa DMR na device ngunit patuloy na magpe-play sa iyong

device.

Maaari ka ring magbahagi ng video mula sa application na Mga Pelikula sa iyong device sa
pamamagitan ng pagtapik sa video at pagkatapos ay pagtapik sa

.

Para mag-play ng track ng musika mula sa iyong device sa isang DMR device

1

Siguraduhing na-set up mo nang tama ang DMR device at na nakakonekta ito sa

parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

3

Pumili ng kategorya ng musika at mag-browse sa track na gusto mong ibahagi,

pagkatapos ay tapikin ang track.

4

Tapikin ang at pumili ng DMR device kung saan ibabahagi ang iyong nilalaman.
Awtomatikong magpe-play ang track sa device na pinili mo.

5

Para madiskonekta sa DMR device, tapikin ang at piliin ang iyong device.

Hihinto sa pag-play ang track sa DMR device ngunit magpapatuloy sa pag-play sa

iyong device.