Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Kung mayroon kang Google™ account, magagamit mo ang application na Gmail™

upang magbasa at sumulat ng mga mensaheng email.

71

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Tumingin ng listahan ng lahat ng Gmail account at kamakailang folder

2

Sumulat ng bagong mensaheng email

3

Maghanap ng mga mensaheng email

4

I-access ang mga setting at opsyon

5

Listahan ng mga mensaheng email

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Gmail™

Kapag nakabukas ang Gmail application, i-drag ang kaliwang gilid ng screen

patungo sa kanan, pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Tulong.

72

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.