Sony Xperia E4g - Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email

background image

Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email

1

Tumingin ng listahan ng lahat ng email account at kamakailang folder

2

Sumulat ng bagong mensaheng email

3

Maghanap ng mga mensaheng email

4

I-access ang mga setting at opsyon

5

Listahan ng mga mensaheng email

Upang mag-download ng mga bagong mensaheng email

Kapag nakabukas ang inbox ng email, mag-swipe pababa sa listahan ng

mensahe.

Bago subukang mag-download ng mga bagong mensaheng email, siguraduhing mayroon

kang gumaganang koneksyon ng data. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagtiyak

68

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

ng matatagumpay na koneksyon ng data, tingnan ang

Mga setting ng Internet at MMS

o

pahina ng 28 .

Upang basahin ang iyong mga mensaheng email

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Email.

3

Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang

at piliin ang account

na gusto mong tingnan, pagkatapos ay tapikin ang

Inbox sa drop down na menu.

Kung gusto mong i-check ang lahat ng iyong email account nang sabay-sabay,

tapikin ang

, pagkatapos ay tapikin ang

Pinagsamang inboxsa drop down na

menu.

4

Sa inbox ng email, mag-scroll pataas o pababa at tapikin ang mensaheng email

na gusto mong basahin.

Upang lumikha at magpadala ng mensaheng email

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Email.

2

Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang

at piliin ang account

mula sa kung saan gusto mong ipadala ang email, pagkatapos ay tapikin ang

Inbox sa drop down na menu.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay i-type ang pangalan o email address ng tatanggap,

o tapikin ang at pumili ng isa o higit pang tatanggap mula sa iyong listahan ng

Mga Contact.

4

Ipasok ang paksa ng email at teksto ng mensahe, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang tumugon sa isang mensaheng email

1

Sa iyong inbox ng email, hanapin at tapikin ang mensahe na gusto mong tugunan,

pagkatapos ay tapikin ang

Tumugon o Tugon lahat.

2

Ipasok ang iyong tugon, at tapikin ang .

Upang magpasa ng isang mensaheng email

1

Sa inbox ng iyong email, hanapin at tapikin ang mensaheng gusto mong ipasa,

pagkatapos ay tapikin ang

Ipasa.

2

Manu-manong ipasok ang email address ng tatanggap, o tapikin ang at pumili

ng tatanggap mula sa iyong listahan ng Mga Contact.

3

Ipasok ang teksto ng iyong mensahe, pagkatapos ay tapikin ang .

Para tumingin ng attachment ng mensaheng email

1

Hanapin at tapikin ang mensaheng email na naglalaman ng attachment na gusto

mong tingnan. Ipinapahiwatig ang mga mensaheng email na may attachment ng

.

2

Pagkatapos bumukas ng mensaheng email, tapikin ang

I-load. Magsisimulang

mag-load ang attachment.

3

Pagkatapos ma-download ng attachment, tapikin ang

Tingnan.

Upang i-save sa iyong mga contact ang email address ng isang nagpadala

1

Humanap at tumapik ng mensahe sa inbox ng iyong email.

2

Tapikin ang pangalan ng nagpadala, tapikin pagkatapos ang

OK.

3

Pumili ng umiiral nang contact, o tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

4

I-edit ang impormasyon ng contact, kung nais, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos

na.