Sony Xperia E4g - Preview pane ng email

background image

Preview pane ng email

Available ang preview pane ng para sa pagtingin at pagbabasa sa iyong mga

mensaheng email. Sa sandaling naaktibo, magagamit mo ito upang tingnan ang

parehong listahan ng mensaheng email at isang piniling mensaheng email sa parehong

pagkakataon.

69

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para palitan ang mga setting ng preview pane ng email

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Email.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Setting > Split view.

3

Pumili ng opsyon, o ng kumbinasyon ng mga opsyon, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Upang magbasa ng mga mensaheng email gamit ang preview pane

1

Tiyaking naka-aktibo ang preview pane.

2

Buksan ang iyong email inbox.

3

Mag-scroll pataas o pababa at tapikin ang mensaheng email na gusto mong

basahin.

4

Upang tingnan ang mensaheng email sa format na fullscreen, tapikin ang split bar

(matatagpuan sa pagitan ng listahan ng email at nilalaman ng email).

5

Upang bumalik sa regular na view ng inbox, tapikin muli ang split bar.