Sony Xperia E4g - Pakikinig sa radyo

background image

Pakikinig sa radyo

Gumagana ang FM radio sa iyong device gaya ng anumang FM radio. Halimbawa,

maaari kang mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio at i-save ang mga

iyon bilang mga paborito. Dapat mong ikonekta ang isang wired na headset o

headphones sa iyong device bago mo magamit ang radyo. Ito ay dahil nagsisilbing

antenna ang headset o headphones. Pagkatapos maikonekta ang isa sa mga device na

ito, maaari mo nang ilipat ang audio sa speaker, kung ninanais.

1

Listahan ng Mga Paborito

2

Button ng pag-on/pag-off ng radyo

3

Tingnan ang mga opsyon sa menu

4

Naka-tune na frequency

5

I-save o alisin ang isang channel bilang paborito

6

Tuning dial

7

Frequency band – mag-drag pakaliwa o pakanan upang lumipat sa pagitan ng mga channel

8

Ilipat pataas ang frequency band upang maghanap ng channel

9

Isang naka-save na paboritong channel

10 Ilipat pababa ang frequency band upang maghanap ng channel

Upang makinig sa FM radio

1

Magkonekta ng headset o set ng headphones sa iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

3

Hanapin at tapikin ang

FM radio . Lilitaw ang mga magagamit na channel sa

iyong pag-scroll sa frequency band.

Kapag binuksan mo ang FM radio, awtomatikong lilitaw ang mga available na channel. Kung

mayroong impormasyong RDS ang isang channel, lilitaw ito ilang segundo pagkatapos mong

magsimulang makinig sa channel.

Upang magpalipat-lipat sa mga channel ng radyo

I-drag ang frequency band pakaliwa o pakanan.

79

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magsimula ng bagong paghahanap para sa mga channel ng radyo

1

Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .

2

Tapikin ang

Mghnap ng mga channel. Ii-scan ng radyo ang buong frequency

band, at ipapakita ang lahat ng mga magagamit na channel.

Upang ilipat ang tunog ng radyo sa speaker ng device

1

Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .

2

Tapikin ang

I-play sa speaker.

Upang ibalik ang tunog sa wired headset o headphone, pindutin ang at tapikin ang

I-play sa

headphones.

Upang tumukoy ng isang kanta sa FM radio gamit ang TrackID™

1

Habang nagpe-play ang kanta sa FM radio ng iyong device, tapikin ang ,

pagkatapos ay piliin ang

TrackID™.

2

Lumilitaw ang isang tagasaad ng pag-usad habang ginagawan ng application na

TrackID™ ng sample ang kanta. Kung matagumpay ang pagkilala, ipapakita sa

iyo ang isang resulta o listahan ng posibleng mga resulta.

3

Upang bumalik sa FM Radio, tapikin ang .

Ang application na TrackID™ at ang serbisyo ng TrackID™ ay hindi sinusuportahan sa lahat ng

bansa/rehiyon, o ng lahat ng network at/o service provider sa lahat ng lugar.