Sony Xperia E4g - Mga setting ng Internet at MMS

background image

Mga setting ng Internet at MMS

Upang makapag-send ng mga multimedia message o ma-access ang Internet kapag

walang available na Wi-Fi® network, dapat na may gumagana kang koneksyon ng data

sa mobile na may tamang mga setting ng Internet at MMS (Multimedia Messaging

Service). Narito ang ilang mga tip:

Para sa karamihan ng mga mobile network at operator, ang mga setting ng Internet at

MMS ay pauna nang naka-install sa iyong device. Magagawa mong simulang gamitin

ang Internet at mag-send ng mga multimedia message kaagad.

Sa ilang sitwasyon, magkakaroon ka ng opsyong i-download ang mga setting ng

Internet at MMS sa unang pagkakataon na i-on mo ang iyong device kapag may

nakakabit na SIM card. Posible rin na i-download ang mga setting na ito sa ibang

pagkakataon mula sa menu ng Mga Setting.

Magagawa mong manu-manong magdagdag, magbago o magtanggal ng mga setting

ng Internet at MMS sa iyong device anumang oras. Kung babaguhin o tatanggalin mo

ang isang setting ng Internet o MMS nang mali, i-download ulit ang setting ng Internet at

MMS.

Kung hindi mo ma-access ang Internet sa isang mobile network o kung hindi gumagana

ang multimedia na pagmensahe, kahit na matagumpay na na-download sa iyong device

ang mga setting ng Internet at MMS, sumangguni sa mga tip sa troubleshooting para sa

iyong device sa

www.sonymobile.com/support/

para sa mga isyu ng saklaw ng network,

mobile data at MMS.

Kung naka-aktibo ang STAMINA mode upang makatipid ng kuryente, hihinto ang lahat ng

trapiko ng mobile data kapag naka-off ang screen. Kung magdudulot ito ng mga problema sa

koneksyon, subukang ibukod sa pagkaka-pause ang ilang application at serbisyo, o ideaktibo

ang STAMINA mode nang pansamantala. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang

Pangkalahatang-ideya ng feature na STAMINA mode

sa pahinang 126 .

Upang mag-download ng mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Higit pa... > Pag-download ng setting.

3

Tapikin ang

Tanggapin. Sa sandaling matagumpay nang na-download ang

setting, lalabas sa status bar ang at awtomatikong ino-on ang mobile data.

Kung hindi mada-download ang mga setting sa iyong device, tingnan ang lakas ng signal ng

iyong mobile network. Lumipat sa isang bukas na lokasyong walang mga harang o lumapit sa

isang bintana at pagkatapos ay subukang muli.

Para tingnan kung naka-on o naka-off ang mobile data

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Tingnan kungmay marka o wala ang checkbox na

Trapiko ng mobile data.

28

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang manu-manong magdagdag ng mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Mga Access Point Name > .

4

Tapikin ang

Pangalan at magpasok ng ninanais na pangalan.

5

Tapikin ang

APN at ipasok ang pangalan ng access point.

6

Ipasok ang lahat ng iba pang kinakailangang impormasyon. Kung hindi mo alam

kung anong impormasyon ang kinakailangan, makipag-ugnayan sa iyong network

operator para sa higit pang mga detalye.

7

Kapag tapos ka na, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-SAVE.

8

Upang piliin ang APN na kakadagdag mo lang, tapikin ang radio button sa tabi ng

pangalan ng APN. Sa sandaling napili na, ang APN na ito ang nagiging default na

APN para sa mga serbisyo ng Internet at MMS.

Upang tingnan ang na-download na mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Tapikin ang

Mga Access Point Name.

4

Upang tumingin pa ng mga detalye, tapikin ang alinman sa mga available na item.

Kung mayroon kang ilang available na koneksyon, ang aktibong network connection ay

isasaad ng minarkahang button .