Sony Xperia E4g - Pagkontrol sa paggamit ng data

background image

Pagkontrol sa paggamit ng data

Maaari mong subaybayan ang dami ng data na inililipat sa at mula sa iyong device sa

iyong koneksyon ng data sa mobile o Wi-Fi® sa isang partikular na panahon.

Halimbawa, maaari mong tingnan ang dami ng data na ginagamit ng mga indibidwal na

application. Para sa data na inilipat sa iyong koneksyon ng data sa mobile, maaari ka

ring magtakda ng mga babala at limitasyon sa paggamit ng data upang makaiwas sa

mga karagdagang singilin.

Makakatulong sa iyo ang pagsasaayos sa mga setting ng paggamit ng data na magkaroon ng

higit na kontrol sa paggamit ng data, ngunit hindi nito magagarantiya ang pagpigil sa mga

karagdagang singilin.

Upang i-on o isara ang trapiko ng data

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Trapiko ng mobile data upang i-on o isara ang trapiko

ng data.

Kapag nakasara ang trapiko ng data, maaari pa ring magtaguyod ng koneksyon sa Wi-Fi® at

Bluetooth® ang iyong device.

Upang mag-set ng babala sa paggamit ng data

1

Tiyaking naka-on ang trapiko ng mobile data.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

4

Upang i-set ang antas ng babala, i-drag ang linya ng babala patungo sa gustong

value. Makakatanggap ka ng babala ng pagpapaalam kapag malapit nang

maabot ng dami ng trapiko ng data ang antas na iyong na-set.

Upang mag-set ng limitasyon sa paggamit ng data

1

Tiyaking naka-on ang trapiko ng mobile data.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

4

Markahan ang checkbox ng

I-limit ang mobile data usage kung wala itong marka,

pagkatapos ay tapikin ang

OK.

5

Upang i-set ang limitasyon sa paggamit ng mobile data, i-drag ang nauugnay na

linya patungo sa gustong value.

Kapag naabot na ng iyong paggamit ng mobile data ang naka-set na limitasyon, awtomatikong

ma-o-off ang trapiko ng mobile data sa iyong device.

32

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang kontrolin ang paggamit ng mobile data ng mga indibidwal na application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

Hanapin at tapikin ang gustong application.

4

Markahan ang checkbox ng

Paghigpitan background data.

5

Upang mag-access ng mga mas partikular na setting para sa application (kung

available), tapikin ang

Tingnan ang mga setting ng app at gawin ang mga

gustong pagbabago.

Maaaring maapektuhan ang pagganap ng mga indibidwal na application kung babaguhin mo

ang mga nauugnay sa setting ng paggamit ng data.

Upang tingnan ang data na nailipat sa pamamagitan ng Wi-Fi®

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay markahan ang checkbox na

Ipakita paggamit ng Wi-

Fi kung wala itong marka.

4

Tapikin ang tab na

Wi-Fi.