Sony Xperia E4g - Mga paborito at mga grupo

background image

Mga paborito at mga grupo

Ang mga contact na mamarkahan mo bilang mga paborito ay lalabas sa ilalim ng tab ng

mga paborito sa application na Mga Contact kasama ng iyong pinakamadalas na

tinatawagang mga contact o "mga nangungunang contact". Sa ganitong paraan,

makakakuha ka ng mas mabilis na access sa mga contact na ito. Maaari mo ring italaga

ang mga contact sa mga grupo, upang mas mabilis mong ma-access ang isang grupo

ng mga contact mula sa application na Mga Contact.

Upang markahan o i-unmark ang contact bilang isang paborito

1

Mula sa Home screen, tapikin ang , tapikin pagktapos ang .

2

Tapikin ang contact na gustom mong idagdag o alisin mula sa iyong mga

paborito.

3

Tapikin ang .

Upang tingnan ang iyong mga paboritong contact at mga nangungunang contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang .

Upang magtalaga ng contact sa isang grupo

1

Sa application na Contacts, tapikin ang contact na gusto mong italaga sa isang

grupo.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang bar na direktang nasa ilalim ng

Mga

Grupo.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga grupo kung saan mo gustong idagdag

ang contact.

4

Tapikin ang

Tapos na.