Sony Xperia E4g - Paghahanap at pagtingin sa mga contact

background image

Paghahanap at pagtingin sa mga contact

1 Mga tab na Mga Contact, Pagtawag, Mga Paborito at Mga Grupo

2 Mag-edit at tumingin ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan

3 Tingnan ang mga detalye ng contact

4 Pumunta sa mga contact na nagsisimula sa napiling titik

5 I-access ang mga opsyon sa pakikipag-ugnayan para sa contact

6 Maghanap ng mga contact

7 Magdagdag ng contact

8 Tumingin ng higit pang mga opsyon

58

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang maghanap ng contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin at magpasok ng numero ng telepono, pangalan o iba pang

impormasyon sa

Maghanap ng contact field. Ifi-filter ang listahan ng resulta

habang ipinapasok mo ang bawat character.

Para piliin kung aling mga contact ang ipapakita sa application na Mga Contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-filter.

3

Sa lalabas na listahan, markahan o alisan ng marka ang mga gustong opsyon.

Kung na-synchronize mo na ang iyong mga contact sa isang account sa pag-

synchronize, lalabas sa listahan ang account na iyon. Para higit pang palawakin

ang listahan ng mga opsyon, tapikin ang account.