Sony Xperia E4g - Paglilipat ng mga contact

background image

Paglilipat ng mga contact

Maraming paraan upang maglipat ng mga contact sa iyong bagong device. Maaari kang

mag-sync ng mga contact mula sa isang online account o mag-import ng mga contact

nang direkta mula sa ibang device.

Paglilipat ng mga contact gamit ang isang computer

Ang Xperia™ Transfer ay isang application na nakakatulong sa iyo na kolektahin ang

mga contact mula sa luma mong device at ilipat ang mga ito sa bago mong device.

Sinusuportahan ng Xperia™ Transfer, na maa-access mo mula sa computer program na

Xperia™ Companion, ang mga mobile device na gumagamit ng iOS/iCloud at Android™.

Kung lumilipat ka mula sa isang iOS device, iminumungkahi ng feature na Pagtutugma

ng App ang mga katumbas sa Android ng iyong mga iOS app.
Upang magamit ang Xperia™ Transfer, kailangan mo ng:

Isang computer na nakakonekta sa Internet.

Bago mong Android™ device.

Isang USB cable para sa bago mong Android™ device.

Luma mong device.

Isang USB cable para sa luma mong device.

Maaaring hindi mo kailanganin ang luma mong device. Para sa mga iOS device, maaari kang

direktang kumonekta sa iCloud o gumamit ng lokal na pag-back up. Para sa mga dating

pagmamay-ari na Sony device, maaari kang gumamit ng mga lokal na pag-back up.

Upang maglipat ng mga contact sa bago mong device

1

Hanapin at i-download ang Xperia™ Companion (sa isang PC o Mac

®

computer)

mula sa http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion kung

hindi pa naka-install ang software.

2

Pagkatapos ma-install, buksan ang software na Xperia™ Companion, i-click ang

Xperia™ Transfer

at sundin ang mga may kaugnayang tagubilin upang ilipat ang

iyong mga contact.

Paglilipat ng mga contact gamit ang isang online na account

Kung sini-sync mo ang mga contact sa iyong lumang device o iyong computer na may
online na account, halimbawa, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, maaari mong ilipat ang iyong mga contact sa iyong bagong device gamit

ang account na iyon.

Upang mag-synchronize ng mga contact sa iyong bagong device gamit ang isang

account sa pag-synchronize

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting > Mga account at pag-

sync.

3

Piliin ang account kung saan mo gustong i-sync ang iyong mga contact,

pagkatapos ay tapikin ang >

Mag-sync ngayon.

Kailangang naka-sign in ka sa may-katuturang account sa pag-sync bago mo ma-sync ang

iyong mga contact dito.

Iba pang mga paraan para sa paglilipat ng mga contact

May ilang iba pang paraan upang ilipat ang mga contact mula sa iyong lumang device

patungo sa iyong bagong device. Halimbawa, makokopya mo ang mga contact patungo

sa isang memory card, mase-save ang mga contact sa isang SIM card, o magagamit
ang teknolohiyang Bluetooth

®

. Para sa higit pang partikular na impormasyon tungkol sa

57

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

paglilipat ng mga contact mula sa iyong lumang device, sumangguni sa may

kaugnayang User guide.

Para mag-import ng mga contact mula sa isang memory card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mag-import ng mga contact > SD card.

3

Piliin ang mga file na gusto mong i-import at tapikin ang

OK.

Para mag-import ng mga contact gamit ang teknolohiyang Bluetooth

®

1

Tiyaking na-on mo ang feature ng Bluetooth

®

at nakatakda sa nakikita ang iyong

device.

2

Kapag inabisuhan ka tungkol sa isang papasok na file sa iyong device, i-drag ang

status bar pababa at tapikin ang abiso upang tanggapin ang paglipat ng file.

3

Tapikin ang

Tanggapin upang simulan ang paglipat ng file.

4

I-drag pababa ang status bar. Kapag kumpleto na ang paglipat, tapikin ang abiso.

5

Tapikin ang natanggap na file.

Para mag-import ng mga contact mula sa isang SIM card

Maaari kang mawalan ng impormasyon o magkaroon ng maraming entry ng contact kung

maglilipat ka ng mga contact gamit ang SIM card.

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mag-import ng mga contact > SIM

card.

3

Para mag-import ng iisang contact, hanapin at tapikin ang contact. Para i-import

ang lahat ng contact, tapikin ang

I-import lahat.