Sony Xperia E4g - Menu ng home screen ng Album

background image

Menu ng home screen ng Album

Sa pamamagitan ng menu ng home screen ng Album, maba-browse mo ang lahat ng

iyong album ng larawan, kasama na ang mga album ng mga larawan at video na

kinunan gamit ang camera, pati na rin ang nilalamang ibinabahagi mo online sa

pamamagitan ng mga serbisyong gaya ng PlayMemories Online, Picasa™ at Facebook.

Sa sandaling naka-log in ka na sa mga naturang serbisyo, magagawa mong pamahalaan

ang nilalaman, magkomento sa mga larawan at video, at tingnan ang mga komento mula

sa mga kaibigan. Mula sa application na Album, maaari ka ring magdagdag ng mga

geotag sa mga larawan, magsagawa ng mga karaniwang gawain sa pag-edit, at

gumamit ng mga paraan gaya ng Bluetooth® wireless technology at email para

magbahagi ng nilalaman.

1

Tumingin ng mga larawan at video gamit ang serbisyo ng PlayMemories Online

2

Bumalik sa home screen ng application na Album

3

Tingnan ang lahat ng larawan at video na kinunan gamit ang camera ng iyong device

4

Tingnan ang lahat ng larawan at video na naka-save sa iyong device sa magkakaibang folder

5

Tingnan ang iyong mga paboritong larawan at video

6

Tingnan ang lahat ng larawang may mga mukha

7

Tingnan ang iyong mga larawan sa isang mapa o sa globe mode

8

Tumingin ng mga larawan at video sa iisang network

9

Tumingin ng mga larawan at video sa Facebook™

10 Tumingin ng mga larawan at video sa Picasa™

11 Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman

Hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang serbisyo ng PlayMemories Online.

98

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumingin ng mga larawan mula sa mga online na serbisyo sa Album

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album, pagkatapos ay i-drag ang kaliwang gilid ng home

screen ng Album pakanan.

3

Tapikin ang gustong online na serbisyo, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin

sa screen upang masimulang gamitin ito. Ipapakita ang lahat ng available na

album sa online na in-upload mo sa serbisyo.

4

Tapikin ang anumang album upang tingnan ang nilalaman nito, pagkatapos ay

tapikin ang isang larawan sa album.

5

Mag-flick pakaliwa upang matingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.