Sony Xperia E4g - Pagtingin ng mga larawan at video

background image

Pagtingin ng mga larawan at video

Gamitin ang application na Album para tumingin ng mga larawan at mag-play ng mga

video na kinuha mo gamit ang iyong camera, o para tumingin ng katulad na nilalaman na

na-save mo sa iyong device. Ang lahat ng larawan at video ay ipinapakita sa isang sa

grid na pinagsunod-sunod ayon sa oras.

1

Tapikin ang icon para buksan ang menu ng home screen ng Album

2

Tingnan ang mga opsyon sa menu

3

Isang slideshow ng lahat ng iyong imahe, o ang mga idinagdag mo sa mga paborito

4

I-drag ang kaliwang dulo ng screen pakanan para buksan ang menu ng home screen ng Album

5

Ang petsa ng mga item sa grupo

6

Tapikin ang isang larawan o video para tingnan ito

7

Mag-scroll pataas o pababa para tingnan ang nilalaman

Upang tingnan ang mga larawan at video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

Tapikin ang isang larawan o video na gusto mong tingnan, pagkatapos ay tapikin

ang

Album > Isang beses lang.

4

Mag-flick pakaliwa upang matingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.

Kung gusto mong baguhin ang isang application na napili mo bilang default na palaging

magbukas ng mga larawan o video, tapikin ang

Mga Setting > Apps at mag-swipe patungo sa

tab na

Lahat, pagkatapos ay piliin ang application at tapikin ang I-clear ang mga default sa

ilalim ng

Inilunsad bilang default.

Kung hindi awtomatikong nagbago ang orientation ng screen kapag inikot mo patagilid ang

iyong device, markahan ang checkbox na

I-auto-rotate ang screen sa ilalim ng Mga Setting >

Display > Pag-rotate ng screen.

Upang baguhin ang laki ng mga thumbnail

Kapag tumitingin ng mga thumbnail ng mga larawan at video sa Album,

paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-zoom in, o i-pinch ang dalawang

daliri upang mag-zoom out.

94

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-zoom sa isang larawan

Kapag tumitingin ka ng isang larawan, paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-

zoom in, o pagtagpuin ang dalawang daliri upang mag-zoom out.

Upang manood ng slidesho ng iyong mga litrato

1

Kapag may tinitingnan kang larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang >

Slideshow upang simulang i-play ang lahat

ng larawan sa isang album.

2

Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow.

Upang mag-play ng video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Pelikula > Isang beses lang.

3

Kung hindi ipinapakita ang mga kontrol ng playback, tapikin ang screen upang

ipakita ang mga ito. Upang itago ang mga kontrol, tapiking muli ang screen.

Upang i-pause ang video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

Tapikin ang .

Upang i-fast forward at i-rewind ang video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

I-drag ang progress bar marker sa kaliwa upang mag-rewind, o pakanan upang

mag-fast foward.

Upang i-adjust ang volume ng video

Pindutin ang volume key.