Sony Xperia E4g - Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa

background image

Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa

Tinatawag na pag-geotag ang pagdaragdag ng impormasyon ng lokasyon sa mga

larawan. Maaari mong tingnan at i-tag ang iyong mga larawan sa isang mapa at ipakita

sa mga kaibigan at kapamilya kung nasaan ka noong kumuha ka ng isang partikular na

larawan. Tingnan ang

Pagdagdag ng heyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

sa pahinang 83 para sa higit pang impormasyon.

Kung na-on mo ang pag-detect ng lokasyon at isinaaktibo sa camera ang pag-geotag, maaari

mong direktang i-tag ang iyong mga larawan para matingnan sa mapa sa ibang pagkakataon.

1

Tingnan ang mga larawang na-geotag sa Globe view

2

Maghanap ng lokasyon sa mapa

3

Tingnan ang mga opsyon sa menu

4

Tapikin nang dalawang beses upang mag-zoom in. Mag-pinch upang mag-zoom out. I-drag upang

tingnan ang iba't ibang bahagi ng mapa

5

Isang grupo ng mga larawan at/o video na na-geotag sa parehong lokasyon

6

Mga thumbnail ng piniling grupo ng mga larawan at/o video. Tapikin ang isang item upang tingnan ito sa

buong screen

Kung ang ilang larawan ay nakunan sa kaparehong lokasyon, isa lamang sa mga ito ang

lalabas sa mapa. Lumalabas ang kabuuang bilang ng mga larawan sa kanang sulok sa tuktok,

halimbawa, . Upang tingnan ang lahat ng larawan sa grupo, tapikin ang cover na larawan at

pagkatapos ay tapikin ang isa sa mga thumbnail sa ibaba ng screen.

99

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magdagdag ng geotag sa isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang

Tapikin, itakda lokasyon upang buksan ang

screen ng mapa.

2

Hanapin at tapikin ang gustong lokasyon kung saan ilalagay ang larawan sa

mapa.

3

Upang i-adjust ang lokasyon ng larawan, tapikin ang lokasyon sa mapa kung saan

mo gustong ilipat ang larawan.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

OK upang i-save ang geotag at bumalik sa viewer

ng larawan.

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang mapa

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

I-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng Album pakanan, pagkatapos ay

tapikin ang

Mga Lugar.

4

Tapikin ang larawan na gusto mong tingnan sa isang mapa.

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang globe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

I-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng Album pakanan, pagkatapos ay

tapikin ang

Mga Lugar > .

4

Tapikin ang larawan na gusto mong tingnan sa isang globe.

Upang baguhin ang geotag ng isang larawan

1

Kapag tumitingin ng larawan sa mapa sa Album, i-touch nang matagal ang

larawan hanggang sa maging kulay asul ang frame nito, pagkatapos ay tapikin

ang gustong lokasyon sa mapa.

2

Tapikin ang

OK.

Upang baguhin ang view ng mapa

Kapag tinitingnan ang mapa sa Album, pindutin ang , pagkatapos ay piliin ang

Classic

view o Satellite view.

100

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.