Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Ang Daydream ay isang interactive screen saver na awtomatikong nagpapakita ng mga

kulay, larawan o slideshow habang naka-dock o tina-charge ang iyong device at naka-off

ang screen.

39

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang isaaktibo ang Daydream screen saver

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Daydream.

3

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Daydream.

Upang pumili ng nilalaman para sa Daydream screen saver

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Daydream.

3

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Daydream.

4

Piliin kung anong gusto mong ipakita kapag aktibo ang screen saver.

Upang i-set kung kailan nagsisimula ang Daydream screen saver

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display > Daydream.

3

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Daydream.

4

Upang isaaktibo kaagad ang Daydream screen saver, tapikin ang

Magsimula

ngayon.

5

Upang mag-set ng mga awtomatikong opsyon ng pag-aktibo, tapikin ang

Kailan

magde-daydream at pagkatapos ay pumili ng opsyon.